top of page
Tulekustuti käsitlemise koolitus Tulipun

TULEOHUTUSE KOOLITUSED

Pakume järgnevaid koolitusi:

1) Tuletööde koolitus

(Saab tellida grupile al. 10 osalejat)

 

2) Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

(Saab tellida grupile al. 10 osalejat)

 • Koolitusele on oodatud enesekontrolli tuleohutusaruande kohustusega ettevõtete, asutuste tuleohutuse eest vastutavad isikud, kelle kohustuseks on tuleohutuse tagamine, enesekontrolli aruande esitamine, evakuatsiooni läbiviimine. Lisaks on oodatud ettevõtte või kinnistu omanik ja teised isikud, kellele on antud tuleohutuse eest vastutamine.
   

 • Õppekava eesmärk on anda organisatsioonis tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks. 

 • Koolitusel käsitletavad teemad: 

  •  Enesekontroll, tuleohutusaruande koostamine

  •  Tulekahjude tekkepõhjused, riskide ja ohtude hindamine

  •  Tuleohutuse korraldamine organisatsioonis, põhimõtted, dokumentatsioon

  •  Ehitusliku tuleohutuse tagamine

  •  Erinevad paigaldised, nende töövalmiduse tagamine ja hooldustoimingute korraldamine

  •  Erinevad tuleohutusalased koolitused, nende korraldamine ja läbiviimine

  •  Tuletöö tegemise nõuded

 • Koolituse läbinu tunneb tuleohutust puudutavaid õigusakte, oskab korraldada ettevõtte tuleohutust, oskab läbi viia ettevõtte tuleohutuse enesekontrolli, koostada tuleohutusaruannet ning oskab juhendada töötajaid tuleohutusalaselt.

Registreeri koolitusele

 

3) Tuleohutusalane juhendamine

 • Koolituse eesmärk on juhendada töötajaid lähtuvalt töökohast tulekahju korral tegutsema.

 • Õppemeetoditeks on loeng, arutelu, videomaterjal, reaalsete situatsioonide analüüsimine ja praktiline harjutus.​

 • Koolitus koosneb teoreetilisest osast (ca 90 min) ja praktilisest tulekustuti harjutusest.

 • Koolituse läbinu tunneb oma töökohas paiknevaid tulekustutusseadmeid ja oskab neid kasutada.

Registreeri koolitusele

4) Evakuatsioonikoolitus & õppus

Tuleohutuskoolituse eesmärk, osad ning metoodika:

 • Koolituse eesmärk on selgitada asutuse tulekahju korral tegutsemise plaani ning ohutu evakuatsiooni võimalikkust.

 • Koolitus koosneb teoreetilisest osast (ca 90 min), praktilisest tulekustuti harjutusest ja evakuatsiooniõppusest.

 • Õppemeetoditeks on loeng, arutelu, videomaterjal, reaalsete situatsioonide analüüsimine, praktiline harjutus ja praktiline evakuatsiooniõppus.

Mida oskab koolituse läbija?

 • Koolituse läbinu oskab oma asutuses märgata ohtu ning ohutult evakueeruda.

Kas evakuatsiooniõppus on kohustulik?

 • Evakuatsiooniõppus on kohustuslik kõigile, kes on enesekontrolli aruande esitamise kohuslased!

 • Seda saab kontrollida SIIT

Koolitus lõppeb kirjaliku raportiga õppuse soorituse kohta koos soovitustega vigade vältimiseks.

Registreeri koolitusele

5) Tulekustuti käsitlemise koolitus

Milleks on vaja tulekustuti käsitlemise koolitust?

 • Tulekustuti käsitlemise koolitus annab töötajatele vajaliku oskuse ja julguse kustutit vajadusel kasutada.

 • Koolituse käigus läbitakse lühidalt baasteadmised kustutamisest üldiselt ning proovitakse erinevate kustutitega summutada tuld.

   

Koolitus koosneb teoreetilisest osast (ca. 30 min) ning praktilisest harjutusest.

Koolituse läbinu oskab käsitleda enamlevinud kustuteid ning teab milliseid kustuteid erinevates olukordades kasutada.

Registreeri_koolitusele
Registreeri koolitusele

 

Kui olete huvitatud osalema koolitusel, andke meile sellest teada täites antud registreerimise vorm. Anname teada järgmise plaanitud koolituse kuupäeva Teie piirkonnas. Koolitusi viime läbi kui on olemas vajalik min. osalejate arv.

Kui soovite registreerida koolitusele suurema grupiga, jätke meile peakontaktisiku informatsioon ning lisage kommentaarina juurde plaaneeritud osalejate arv. 

Täname registreerimast! Anname teada järgmise koolituse kuupäeva Teie piirkonnas. Koolitusi viime läbi kui on olemas vajalik min. osalejate arv.

Tuleohutusteenused kasutusluba, tuleohut

TULEOHUTUSTEENUSED

Ehitusprojektide tuleohutusalane konsultatsioon;

Ehituslik tuleohutusaudit;

Kasutusloa taotlemine;

Küttesüsteemide ekspertiis.

Pyrexx suitsuandur.jpg

TULEOHUTUSTOOTED

Tulekustutid, suitsuandurid, vingugaasiandurid, tuletekid ning kõik muud vajalikud tuleohutustooted Tuleohutuskaubamaja.ee-st!

bottom of page