top of page
Music Festival

AVALIKE ÜRITUSTE TULEOHUTUSAUDIT

Vajad abi tuleohutuse tagamisega avaliku ürituse korraldamisel?

Aitame kiirendada kooskõlastamise protsessi Päästeametiga! 

2. 

Kontrollime dokumentsiooni ja/või tuleme objektile

3. 

Väljastame kirjaliku tuleohutusauditi ja skemaatilise alaplaani Päästeametile kooskõlastamiseks

NB! Ürituse jaoks saad meilt rentida ka tulekustuteid!

Tulipunane OÜ tuleohutuseksperdid on teadlikud Päästeameti nõuetest ning aitavad vajalike dokumentide koostamisel. Meie abil õnnestub avaliku ürituse kooskõlastamine Päästeametiga esimesel korral ning jääb ära ajakulukas edasi-tagasi askeldamine.

Tulipunane OÜ tagab Sinu ürituse tuleohutuse!

Mida tuleb avaliku ürituse korraldajal kontrollida?

  • Üritusega seotud ruumi, ehitise või ajutise ehitise ning atraktsioonide üldist tuleohutusseisundit;

  • Evakuatsiooniväljapääsu ning -tee tähistatust tuleohutusmärgiga;

  • Evakuatsioonitee ja -pääsu kasutamisvalmidust ja vastavust avaliku ürituse osalejate arvule;

  • Ettenähtud tuleohutuspaigaldiste olemasolu ja nende korrasolekut;

  • Päästevahendite olemasolu ja kasutusvalmidust;

  • Ruumis olevate seadmete seisukorda ja tööd;

  • Muid asjaolusid, mis võivad põhjustada tulekahju.

Millised dokumendid on vajalikud?

  • Ürituse korraldamisel selleks mitte ettenähtud ehitises tuleb koostada asendiplaan ning tuleb jälgida kohaliku päästekeskuse eritingimusi. Sama nõue kehtib ka ajutise ehitise ning dekoratsioonide paigaldamise kohta. Plaanile märgitakse evakuatsiooniteed ja päästesõidukite sisenemisteed. 

  • Kui avalikul üritusel tehakse lõket tuleb kooskõlastada lõkke asukoht ja tule leviku piiramiseks vajalike tulekustutusvahendite kogus.

Kui kaua kestab audit? 

Visuaalse ülevaatuse käigus antakse hinnang ürituse alale koos märkustega. Olenevalt ürituse ala keerukusest võib ülevaatus võtta aega 2-3 tundi, esmane audit valmib 10 tööpäeva jooksul. Võimalik erikokkuleppel ka kiirtööna 2-3 tööpäeva jooksul! Puudused, mis ilmnevad, tuleb kõrvaldada selleks, et lõpptulemusena valmiks nö positiivne audit, mis tagab ürituse tuleohutuse. 

Milline on Tulipunane OÜ kogemus avalike ürituste Tuleohutusauditiga? 

Oleme teostanud mitmeid tuleohutusauditeid avalike ürituste tarbeks, festivalidest kuni Hollywood Blockbuster'iteni välja. Valik nimekaimaid üritusi, mille toimumiseks teostasime tuleohutusauditi:
 

1. Tallinna Linnahall - TENET filmivõtted
2. Eesti Meremuuseum  - Venezia. Merede kuninganna 
3. Patarei Merekindlus - Tallinna Linnateatri suvelavastus
4. Telliskivi Loomelinnak - Tallinn Music Week
5. Krulli kvartal - Flex Fest 
6. Eesti Meremuuseum - Unseen oceans ja Läänemeri maailmameres
7. Eesti Meremuuseum - Juminda

 

 

Tuleohutusaudit ei sisalda küttekollete ekspertiisi, mistõttu tuleks eelnevalt veenduda, et ürituse alal olevatel küttekehadel on olemas vastav dokumentatsioon (tootjapoolne küttekeha pass, sertifikaat, kaetud tööde akt paigaldajalt). Kui nimetatud dokumendid puuduvad, teostame lisaks ka küttesüsteemi ekspertiisi.

 

Tuleohutusauditit võib väljastada vaid tuleohutusekspert tase 6!

Oleme teie usaldusväärne partner tuleohutuses

Tulipunane OÜ on erakapitalil põhinev ettevõte mis pakub alates aastast 2012 tuleohutusteenuseid. Meie põhiliseks tegevusalaks on erinevate tuleohutuslahenduste väljatöötamine projekteerimis- ja ehitusfaasis. 

Meie tugevuseks on kogenud spetsialistid tuleohutuse valdkonnast, kes leiavad mõistliku lahenduse ka kõige keerulisemas olukorras.

bottom of page